Zmluva č. 04270008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04270008
Dodávateľ:Union poisťovňa, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:534,42
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:534,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ
Poznámka:na dobu neurčitú, ročná poistka, uhradená v I. polroku

Prílohy