Zmluva č. 03/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03/2008
Dodávateľ:VISS, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 2/2008 o dielo a licenčná zmluva uzatvorená podľa Obchodného zákonníka v platnom znení
Zmluvne dohodnutá čiastka:25 880,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:25 880,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy