Zmluva č. A1/2008/000236/00139

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2008/000236/00139
Dodávateľ:Top Leadership Internacional, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 7120702
Zmluvne dohodnutá čiastka:31 434,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:31 434,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy