Zmluva č. 09940009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09940009
Dodávateľ:Tenzona Bratislava, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 851,91
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 851,91
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy