Zmluva č. 06870008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06870008
Dodávateľ:TECHNISERV, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 152,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 152,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy