Zmluva č. 06070205

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06070205
Dodávateľ:TH&L Systems, s.r.o., Ruská 783/110,100 00 Praha 10, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. THL105/2005 - Model Isotech 961 78 Vysokoteplotný odporový teplomer
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 564,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 564,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v GBP.

Prílohy