Zmluva č. 2009/300/006550/02624

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2009/300/006550/02624
Dodávateľ:VEMA, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dohoda o zmene užívateľa zmluvy o využívaní projektu č. 96/264
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 204,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 204,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:500,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMI

Prílohy