Zmluva č. A1/2008/000240/00143

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2008/000240/00143
Dodávateľ:The Edison Consulting Group, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dokladovej inventarizácii majetku a záväzkov ÚNMS vo vzťahu k Cyklot.centru ako celku
Zmluvne dohodnutá čiastka:38 908,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38 908,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy