Zmluva č. 2008/120/007261/01780

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2008/120/007261/01780
Dodávateľ:ZZ Business, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 900,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 900,15
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy