Zmluva č. 03970008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03970008
Dodávateľ:Union poisťovňa, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 740,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 886,07
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 688,04
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy