Zmluva č. A1/2008/000241/00144

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2008/000241/00144
Dodávateľ:The Edison Consulting Group, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vypracovanie návrhu opravných účtovných zápisov týkajúcich sa založenia a vkladu majetku do spoločnosti BIONT,a.s.
Zmluvne dohodnutá čiastka:38 908,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38 908,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy