Zmluva č. 32/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:32/2009
Dodávateľ:Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o kontrolnej činnosti č. 15090183 uzavretá podľa § 591 Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 618,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 618,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 618,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy