Zmluva č. 05970006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05970006
Dodávateľ:TH & L Systems, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kupní smlouva
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 284,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 284,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy