Zmluva č. 02270008-1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02270008-1
Dodávateľ:TECHNISERV, spol. s r.o., Nobelova 4, 831 02 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 934/2008 - SMU - stavebné úpravy na 3 posch. v objekte "A"
Zmluvne dohodnutá čiastka:113 176,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:113 176,00
Celková dohodnutá čiastka:581 313,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy