Zmluva č. 21/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2006
Dodávateľ:Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Certifikačný orgán CERTICOM
Predmet zmluvy - názov zmluvy:j činnosti č. 15060124
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 952,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 952,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy