Zmluva č. 30/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:30/2009
Dodávateľ:Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 15090178 o kontrolnej činnosti, uzavretá podľa § 591 Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 236,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 236,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy