Zmluva č. 130/179/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:130/179/2007
Dodávateľ:The Edison Consulting Group, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vypracovanie komplexnej ekonomickej analýzy ÚNMS SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 303,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 303,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy