Zmluva č. 07470009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07470009
Dodávateľ:Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 850,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 850,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy