Zmluva č. 10070204

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10070204
Dodávateľ:Tectra, spol. s r.o., Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 040309/1 - definičný pevný bod medi
Zmluvne dohodnutá čiastka:519 757,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:519 757,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy