Zmluva č. 04170006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04170006
Dodávateľ:Ysselbach-ENVIMET Slovakia s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 398,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 398,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy