Zmluva č. 130/124/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:130/124/2008
Dodávateľ:TSÚ Piešťany, š.p.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 170/104/12/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 715,12
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 715,12
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy