Zmluva č. 15/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2008
Dodávateľ:VISS, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 904,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 904,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy