Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
A1/2008/000237/00140 A+EV Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb 39 501 0 ÚNMS SR 07.12.2007 31.12.2007 Celková čiastka = finančný limit
A12008/000238/00141 A+EV Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb 39 501 0 ÚNMS SR 07.12.2007 31.12.2007 Celková čiastka = finančný limit
930/100/2000 ABC klima, s. r. o. Zmluva o dielo č. 20102 35 492 35 492 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 24.07.2000 31.08.2000 Suma v Sk s dph: 1 069 242,70
283 285 94 ADVES, s.r.o. Zmluva o dielo 30 500 0 ÚNMS SR 16.07.2008 26.09.2008
2008/120/001335/00601 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SLIVKA & LEČKOVÁ, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 26 861 0 ÚNMS SR 15.02.2008 31.05.2008
A1/2007/006576 Advokátska kancelária Vozár -Gajd.-Vincenec Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti právnych analýz 19 584 0 ÚNMS SR 27.08.2007 11.10.2007 Sadzba za osobohodinu 118,50 € s DPH
04270009 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. Kúpna zmluva 14 378 0 SMÚ 01.06.2009 10.06.2009
A1/2008/000233/00136 AJG Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 39 106 0 ÚNMS SR 06.12.2007 31.12.2007
05670006 Amedis, s.r.o. Kúpna zmluva 94 170 0 SMÚ 25.08.2006 20.09.2006
A1/2007/007371 AMROP HEVER, s.r.o. Rámcova zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti ľudských zdrojov 39 501 0 ÚNMS SR 20.09.2007 31.12.2007 Celková čiastka = finančný limit
04870006 Amtest-TM s.r.o. Kúpna zmluva 32 116 0 SMÚ 14.08.2006 30.11.2006
05870006 Amtest-TM s.r.o. Kúpna zmluva 11 534 0 SMÚ 27.09.2006 30.11.2006
25/2006 Andrea Lackovičová - Lana Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 4 276 0 SÚTN 29.09.2006 30.11.2006 hradené z vlastných zdrojov
04270006 APPLIED PRECISION s.r.o. Kúpna zmluva 13 278 0 SMÚ 20.07.2006 28.02.2007
A1/2006/006235 ARKON ateliér s.r.o. Zmluva o dielo na zhotovenie realizačnejprojektovej dokumentácie na akciu "Lineárny urýchľovač" 71 766 0 ÚNMS SR 23.08.2006 22.12.2009
01010009 ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o. Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb 19 900 0 SMÚ 11.02.2009 31.03.2009
07910009 ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o. Právne služby v súvislosti s riešením komplexnej problematiky vysporiadania vzťahov medzi SMU a BIONT / Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb 15 681 0 SMÚ 17.07.2009 31.12.2009
01510010 ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o. Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb 47 600 20 000 SMÚ 12.01.2010 03.08.2010
00410008 ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 37 526 0 SMÚ 08.02.2008 30.04.2008
2009/300/003360/00825 ARS IURIS Slovakia, spol. s.r.o. Rámcova dohoda o poskytnutí právnych služieb 197 540 0 ÚNMS SR 20.05.2009 31.12.2009 Celková čiastka = finančný limit
2008/120/001320/00595 ARS IURIS Slovakia, spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 37 526 0 ÚNMS SR 08.02.2008 31.03.2008
2008/120/003032/01278 ARS IURIS Slovakia, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí právnych služieb 183 679 0 ÚNMS SR 25.03.2008 31.12.2008
A1/2006/005996 Art Look s.r.o. Zmluva o dielo 73 076 0 ÚNMS SR 04.08.2006 31.10.2006
04770006 ATest, s.e.o. Kúpna zmluva 15 990 0 SMÚ 07.08.2006 30.09.2006
09140009 ATest, s.r.o. Kúpna zmluva 10 755 0 SMÚ 21.08.2009 09.10.2009
09221009 ATest, s.r.o. Kúpna zmluva 6 021 0 SMÚ 11.08.2009 30.10.2009
05070006 Atest, s.r.o. Kúpna zmluva 43 135 0 SMÚ 14.08.2006 30.11.2006
05621008 ATest, s.r.o. Kúpna zmluva 24 846 0 SMÚ 03.11.2008 18.11.2008
04625000 B&K, spol. s r., Hlavatého 3, 811 03 Bratislava Kúpna zmluva č. 002/28/00 - dodanie kalibračného systému Bruel & Kjaer typu 9600U 2 896 576 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 25.08.2000 30.11.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách.
05070010-1 BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 050/700/10 - Rekonštrukcia objektu trafostanice 78 169 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 22.11.2010 31.03.2011 Suma je uvedená v €.
1 2 3 4 5 6 7 8 >>