Zmluva č. A1/2006/005996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2006/005996
Dodávateľ:Art Look s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:73 076,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:73 076,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy