Zmluva č. A1/2007/007371

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2007/007371
Dodávateľ:AMROP HEVER, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcova zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti ľudských zdrojov
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 500,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 500,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR
Poznámka:Celková čiastka = finančný limit

Prílohy