Zmluva č. 930/100/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:930/100/2000
Dodávateľ:ABC klima, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 20102
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 492,36
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 492,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:35 492,36
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Poznámka:Suma v Sk s dph: 1 069 242,70

Prílohy