Zmluva č. 05670006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05670006
Dodávateľ:Amedis, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:94 170,33
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:94 170,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy