Zmluva č. 01510010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01510010
Dodávateľ:ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:47 600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:20 000,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy