Zmluva č. A1/2008/000233/00136

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2008/000233/00136
Dodávateľ:AJG Consulting, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 105,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 105,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy