Zmluva č. 2008/120/003032/01278

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2008/120/003032/01278
Dodávateľ:ARS IURIS Slovakia, spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí právnych služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:183 678,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:183 678,55
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy