Zmluva č. 04870006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04870006
Dodávateľ:Amtest-TM s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 116,01
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 116,01
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy