Zmluva č. 283 285 94

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:283 285 94
Dodávateľ:ADVES, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 499,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 499,72
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy