Zmluva č. 04625000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04625000
Dodávateľ:B&K, spol. s r., Hlavatého 3, 811 03 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 002/28/00 - dodanie kalibračného systému Bruel & Kjaer typu 9600U
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 896 576,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 896 576,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy