Zmluva č. 00410008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:00410008
Dodávateľ:ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 525,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 525,72
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy