Zmluva č. 2009/300/003360/00825

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2009/300/003360/00825
Dodávateľ:ARS IURIS Slovakia, spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcova dohoda o poskytnutí právnych služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:197 540,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:197 540,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR
Poznámka:Celková čiastka = finančný limit

Prílohy