Zmluva č. A1/2006/006235

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2006/006235
Dodávateľ:ARKON ateliér s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zhotovenie realizačnejprojektovej dokumentácie na akciu "Lineárny urýchľovač"
Zmluvne dohodnutá čiastka:60 570,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 765,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy