Zmluva č. 05870006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05870006
Dodávateľ:Amtest-TM s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 534,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 534,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy