Zmluva č. 07910009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07910009
Dodávateľ:ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Právne služby v súvislosti s riešením komplexnej problematiky vysporiadania vzťahov medzi SMU a BIONT / Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 681,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 681,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy