Zmluva č. 2008/120/001335/00601

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2008/120/001335/00601
Dodávateľ:ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SLIVKA & LEČKOVÁ, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 860,52
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:26 860,52
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy