Zmluva č. 09221009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09221009
Dodávateľ:ATest, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 021,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 021,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy