Zmluva č. 04270009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04270009
Dodávateľ:AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 377,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 377,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy