Zmluva č. 04770006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04770006
Dodávateľ:ATest, s.e.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 989,91
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 989,91
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy