Zmluva č. 25/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:25/2006
Dodávateľ:Andrea Lackovičová - Lana
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 276,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 276,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy