Zmluva č. A12008/000238/00141

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A12008/000238/00141
Dodávateľ:A+EV Consulting, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 500,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 500,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR
Poznámka:Celková čiastka = finančný limit

Prílohy