Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
04625000 B&K, spol. s r., Hlavatého 3, 811 03 Bratislava Kúpna zmluva č. 002/28/00 - dodanie kalibračného systému Bruel & Kjaer typu 9600U 2 896 576 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 25.08.2000 30.11.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách.
02170203 Emerson Process Management, spol. s r.o., Hanulova 5/b, 841 01 Bratislava Kúpna zmluva - dodávka hmotových prietokomerov Micro-Motion 714 181 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 26.03.2003 30.04.2003 Suma je uvedená v slovenských korunách.
01470204-1 SlovProg, spol. s r.o., Veterná 14, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 242100001 - upresnenie predmetu zmluvy a zmena termínu plnenia 0 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 07.06.2004 31.07.2004
10070204 Tectra, spol. s r.o., Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice Kúpna zmluva č. 040309/1 - definičný pevný bod medi 519 758 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 21.10.2004 31.03.2005 Suma je uvedená v slovenských korunách.
11870204 Kvant, spol. s r.o., Mlynská dolina, 842 48 Bratislava Kúpna zmluva - systém spektrofotometrického merania dozimetrických filmov 846 303 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 02.12.2004 31.03.2005 Suma je uvedená v slovenských korunách
03990005 PR Richter, spol. s r.o., Haánová 16, 851 04 Bratislava Zmluva o dielo č. 01/18/05 - Výmena okien 1 666 212 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 08.07.2005 31.07.2005 Suma je uvedená v slovenských korunách.
06070205 TH&L Systems, s.r.o., Ruská 783/110,100 00 Praha 10, ČR Kúpna zmluva č. THL105/2005 - Model Isotech 961 78 Vysokoteplotný odporový teplomer 2 564 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 02.11.2005 31.12.2005 Suma je uvedená v GBP.
02270008-1 TECHNISERV, spol. s r.o., Nobelova 4, 831 02 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 934/2008 - SMU - stavebné úpravy na 3 posch. v objekte "A" 581 313 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 04.08.2008 11.08.2008 Suma je uvedená v slovenských korunách.
00723010 Panax F.C.S., spol. s r.o., Krásna Hôrka 292, 027 44 Tvrdošín Kúpna zmluva č. 01/2010 FCS TS - technologické vozidlo MERCEDES SPRINTER s etalónoou meracou súpravou 59 049 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 27.01.2010 27.02.2010 Suma je uvedená v €.
05070010-1 BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 050/700/10 - Rekonštrukcia objektu trafostanice 78 169 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 22.11.2010 31.03.2011 Suma je uvedená v €.
Dodatok č. 1 k zmluve 21/2000 PURIF PRO, a.s. Zmluva o vykonávaní čistiacich a upratovacích prác 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma uvedená pri zmluve 21/2000 v EUR
Dodatok č. 4 k zmluve 21/2000 PURIF PRO, a.s. Zmluva o vykonávaní čistiacich a upratovacích prác 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie
22/2000 SCP PAPIER, a.s. Dodávka xerografického papiera 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie podľa prílohy č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 22/2000
23/2000 SCP PAPIER, a.s. Dodávka xerografického papiera 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie
21/2009 M HOLD, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie Cena a platobné podmienky uvedené v zmluve v čl. V
Dodatok č. 2 k zmluve 21/2009 M HOLD, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie
5/2001 Slovenský metrologický ústav Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie sumy sú uvedené v SKK
6/2002 Slovenský metrologický ústav Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 5/2001 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma uvedená v SKK. Dodatok k zmluve č. 5/2001
20/2002 Slovenský metrologický ústav Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 5/2001 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma je uvedená v SKK. Dodatok č. 2 k zmluve č. 5/2001
2/2003 Slovenský metrologický ústav Dodatok č. 3 nájomnej zmluve 5/2001 0 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma je uvedená v SKK. Dodatok č. 3 k zmluve č. 5/2001
13/2003 Európska komisia, Brusel hnuteľné veci podľa prílohy č. 1 (preberací protokol) 24 811 291 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma je uvedená celková a to v SKK.
2009/300/006550/02624 VEMA, s.r.o. Dohoda o zmene užívateľa zmluvy o využívaní projektu č. 96/264 1 205 500 SMI 22.12.2009
01/10/08 PEF družstvo Zmluva o dielo č. 01/10/08 24 0 SMI 10.10.2008 31.12.2009 hodinová sadzba 23,7 €
19/01/10 PERFECO Accouting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 3 000 0 SMI 19.01.2010 11.05.2010
100/004/2006/PP Slovenská legálna metrológia, n.o. Zmluva o dielo č. 100/004/2006/PP 24 0 SMI 15.06.2006 31.12.2006 hodinová sadzba 23,89 €
01/03/09 PEF družstvo Zmluva o dielo č. 01/03/09 10 258 0 SMI 04.03.2009 31.12.2009
15/04/09 ELET, s.r.o. Zmluva o vytvorení a prevádzke WEB sídla 7 452 0 SMI 15.04.2009 15.04.2010
07320008 PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva 65 445 0 SMÚ 08.12.2008 31.12.2008
07522008 D-Ex Limited spol. s r.o. Kúpna zmluva 3 389 0 SMÚ 17.12.2008 31.01.2009
07722008 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 48 744 0 SMÚ 15.12.2008 31.01.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 >>