Zmluva č. 13/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2003
Dodávateľ:Európska komisia, Brusel
Predmet zmluvy - názov zmluvy:hnuteľné veci podľa prílohy č. 1 (preberací protokol)
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 811 291,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 811 291,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský ústav technickej normalizácie
Poznámka:suma je uvedená celková a to v SKK.

Prílohy