Zmluva č. 00723010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:00723010
Dodávateľ:Panax F.C.S., spol. s r.o., Krásna Hôrka 292, 027 44 Tvrdošín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 01/2010 FCS TS - technologické vozidlo MERCEDES SPRINTER s etalónoou meracou súpravou
Zmluvne dohodnutá čiastka:58 228,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:821,10
Celková dohodnutá čiastka:59 049,16
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v €.

Prílohy