Zmluva č. 02170203

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02170203
Dodávateľ:Emerson Process Management, spol. s r.o., Hanulova 5/b, 841 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodávka hmotových prietokomerov Micro-Motion
Zmluvne dohodnutá čiastka:714 180,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:714 180,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy