Zmluva č. 11870204

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11870204
Dodávateľ:Kvant, spol. s r.o., Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - systém spektrofotometrického merania dozimetrických filmov
Zmluvne dohodnutá čiastka:846 303,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:846 303,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách

Prílohy