Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
13/2003 Európska komisia, Brusel hnuteľné veci podľa prílohy č. 1 (preberací protokol) 24 811 291 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma je uvedená celková a to v SKK.
2008/120/006470/01780 Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 4 211 295 624 369 ÚNMS SR 19.09.2008
04625000 B&K, spol. s r., Hlavatého 3, 811 03 Bratislava Kúpna zmluva č. 002/28/00 - dodanie kalibračného systému Bruel & Kjaer typu 9600U 2 896 576 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 25.08.2000 30.11.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách.
A1/2009/004578 Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 2 425 458 0 ÚNMS SR 18.08.2009 31.12.2009 nedošlo k plneniu zmluvy = zmluva zanikla
03990005 PR Richter, spol. s r.o., Haánová 16, 851 04 Bratislava Zmluva o dielo č. 01/18/05 - Výmena okien 1 666 212 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 08.07.2005 31.07.2005 Suma je uvedená v slovenských korunách.
A1/2007/003224 KERAMING, a.s. Zmluva o dielo 1 119 234 0 ÚNMS SR 23.03.2007 21.01.2008
11870204 Kvant, spol. s r.o., Mlynská dolina, 842 48 Bratislava Kúpna zmluva - systém spektrofotometrického merania dozimetrických filmov 846 303 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 02.12.2004 31.03.2005 Suma je uvedená v slovenských korunách
02170203 Emerson Process Management, spol. s r.o., Hanulova 5/b, 841 01 Bratislava Kúpna zmluva - dodávka hmotových prietokomerov Micro-Motion 714 181 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 26.03.2003 30.04.2003 Suma je uvedená v slovenských korunách.
02270008-1 TECHNISERV, spol. s r.o., Nobelova 4, 831 02 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 934/2008 - SMU - stavebné úpravy na 3 posch. v objekte "A" 581 313 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 04.08.2008 11.08.2008 Suma je uvedená v slovenských korunách.
10070204 Tectra, spol. s r.o., Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice Kúpna zmluva č. 040309/1 - definičný pevný bod medi 519 758 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 21.10.2004 31.03.2005 Suma je uvedená v slovenských korunách.
A1/2006/005873 A1/2006/005872 A1/2006/005875 A1/2006/005876 A1/2006/005877 SAYA, s.r.o., Redi Tour, s.r.o., Reise Kaiser, s.r.o., ITC Travel, s.r.o., S-Tours, s.r.o. Rámcová dohoda Letenky a služby spojené s prepravou osôb súvisiace so zahraničnými pracovnými cestami 395 008 0 ÚNMS SR 04.08.2006 28.02.2007
2009/300/003360/00825 ARS IURIS Slovakia, spol. s.r.o. Rámcova dohoda o poskytnutí právnych služieb 197 540 0 ÚNMS SR 20.05.2009 31.12.2009 Celková čiastka = finančný limit
2008/120/003032/01278 ARS IURIS Slovakia, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí právnych služieb 183 679 0 ÚNMS SR 25.03.2008 31.12.2008
12940009 Meredes-Benz Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva 143 395 0 SMÚ 18.11.2009 31.05.2010
2009/300/002589/00825 PEMAX PLUS, spol. s.r.o. Zmluva o dielo 138 910 0 ÚNMS SR 31.03.2009 30.06.2009
04972009 JOHNSON CONTROLS INT´L s.r.o. Zmluva o dielo 113 863 0 SMÚ 24.06.2009 30.09.2009
06170006 Ing. Petr Šimeček - RDS Kupní smlouva 110 703 0 SMÚ 04.10.2006 08.12.2006
14370009 Peugeot Bratislava, spol. s r.o. Kúpna zmluva 104 050 0 SMÚ 08.12.2009 31.03.2010
05670006 Amedis, s.r.o. Kúpna zmluva 94 170 0 SMÚ 25.08.2006 20.09.2006
14240009 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 92 463 0 SMÚ 08.12.2009 31.03.2010
07522009 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 85 441 0 SMÚ 16.07.2009 16.08.2009
2008/120/006663/01780 Miracle, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 85 037 0 ÚNMS SR 03.09.2008 31.12.2008
05570006 KVANT spol. s r.o. Kúpna zmluva 82 952 0 SMÚ 25.08.2006 31.12.2006
2008/120/001392/00629 2008/120/001332/00598 2008/120/001334/00600 Ing.Helena Polónyi Ing.Milan Pavlík - Kalipra Slovakia PP & Co, s.r.o., Ing.Lucia Veselská Zmluva o poskytnutí služieb (Rámcová zmluva) 78 607 0 ÚNMS SR 15.02.2008 31.12.2009 Na požiadanie Ing. Heleny Polónyi uvádzame jej vyplatenú čiastku vo výske 7141,20 €
2009/300/002436/00825 EMM, spol. s.r.o. Zmluva o dielo 78 330 0 ÚNMS SR 16.10.2008 31.12.2008
05070010-1 BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 050/700/10 - Rekonštrukcia objektu trafostanice 78 169 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 22.11.2010 31.03.2011 Suma je uvedená v €.
A1/2006/005996 Art Look s.r.o. Zmluva o dielo 73 076 0 ÚNMS SR 04.08.2006 31.10.2006
A1/2006/006235 ARKON ateliér s.r.o. Zmluva o dielo na zhotovenie realizačnejprojektovej dokumentácie na akciu "Lineárny urýchľovač" 71 766 0 ÚNMS SR 23.08.2006 22.12.2009
2009/300/007294/00825 Delicom, s.r.o. Servisná zmluva 71 400 12 535 ÚNMS SR 01.11.2009 Celková čiastka = fin. limit
2010/001674/0850 PP & P Co., spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní 71 388 1 500 ÚNMS SR 22.03.2010 28.02.2012 Hodinová sadzba 39,67 €
1 2 3 4 5 6 7 8 >>